Teckningar och inlösen görs alltid till det fastställda värdet.

Andelar Datum Månad % YTD % Kurs
I-andelar 05.08.2022 -0.20 -12.68 118.67
A-andelar 05.08.2022 -0.20 -12.68 119.01

Avkastning efter avdrag för arvoden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.